Fase 3: Ontwikkelen Omgevingsvisie

Begin

01-07-2024 om 00:00

Einde

01-09-2025 om 00:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

In de 3e fase werken we toe naar het opstellen van de ontwerp-omgevingsvisie. Belangrijk in deze fase is de doorvertaling naar gebiedsgerichte keuzes per deelgebied. Verschillende gebieden binnen de gemeente vragen namelijk verschillende ruimtelijke keuzes.

Cookie-instellingen