Het Raamwerk De Ronde Venen 2040

25-03-2024

In het najaar van 2023 hebben we een luisterend oor bij de samenleving gelegd. Dit gebeurde in de vorm van een goed ingevulde online peiling en ruim 100 straatgesprekken.

Daarnaast kregen we op basis van trendanalyses inzicht in de opgaven en ontwikkelingen die op de gemeente afkomen. Die gaan over veel verschillende onderwerpen. Van mobiliteit en bereikbaarheid, vergrijzing en recreatiemogelijkheden tot energievraagstukken en bodemdaling. Welke kansen liggen er, welke bedreigingen komen er op ons af? Maar ook: met welke raadsbesluiten moeten we rekening houden en wat vragen rijksoverheid en provincie van ons? 

De opbrengsten van de eerste fase zijn gebundeld in het Raamwerk De Ronde Venen 2040.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen