Mening van inwoners van De Ronde Venen over de toekomst

07-12-2023

Inbreng inwoners geeft richting aan de Omgevingsvisie

Woningbouw en groen belangrijk voor inwoners van De Ronde Venen
De Ronde Venen werkt aan haar eerste Omgevingsvisie. Deze gaat over alles wat speelt in de openbare ruimte en beschrijft wat voor gemeente De Ronde Venen in 2040 wil zijn. Van verkeer en energie tot natuur, economie en recreatie. De mening van inwoners is belangrijk bij het maken van de visie. Wat vinden zij prettig of mooi in hun omgeving en waar zien ze verbeterpunten? De afgelopen weken is de gemeente op verschillende manieren in gesprek gegaan om antwoorden op deze vragen te krijgen. Daaruit bleek dat een groene buitenruimte belangrijk is en dat inwoners daar veel mooie voorbeelden van zien in de gemeente. Op het gebied van woningbouw liggen uitdagingen in de nabije toekomst.
 
Wethouder Huib Zevenhuizen (Ruimtelijke Ordening) is blij met de inbreng. “Fijn dat zoveel inwoners hieraan hebben meegewerkt. Het helpt ons om een beeld te krijgen van wat zij belangrijk vinden en richting te geven aan de Omgevingsvisie. Echte keuzes worden pas later gemaakt, daarvoor komen wij ook zeker nog terug bij inwoners en ondernemers.”
 
Straatgesprekken en digitale peiling
Om een Omgevingsvisie te ontwikkelen waarin iedereen zich herkent, vindt de gemeente het belangrijk om alle inwoners de kans te geven om mee te denken. In de afgelopen weken stonden er interviewers in Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen en Abcoude. Zij vroegen voorbijgangers wat zij de mooiste plek in de gemeente vinden, welke uitdagingen zij zien en welke wens zij hebben voor 2040. Tegelijkertijd vond er een digitale peiling plaats, met keuzes en dilemma's over onder meer openbaar vervoer, groen, recreatie en bouwen. Veel inwoners hebben meegedaan aan deze peiling: 1.674. Op straat werden 101 gesprekken gevoerd.
 
Waardering voor groen, uitdagingen in woningbouw en openbaar vervoer
In de straatgesprekken was veel waardering voor de natuurgebieden. Vinkeveense Plassen, Botshol, Marickenland, Wickelhofpark en 't Gein waren veel voorkomende antwoorden op de vraag ‘Wat is volgens u de mooiste plek in de gemeente?’ Uitdagingen liggen op het gebied van onderhoud van de buitenruimte en woningbouw. Verder vindt de meerderheid dat het openbaar vervoer beter moet. Ook noemden veel inwoners de voorzieningen en activiteiten in de dorpen als aandachtspunten.
Uit de digitale peiling kwam het belang van groen naar voren, zowel in (nieuwe) woonwijken als op bedrijventerreinen. Recreatieve fiets- en wandelroutes zijn voor inwoners belangrijk, net als het beschermen van cultureel erfgoed en monumenten.
Niet alle stellingen gaven een duidelijke uitslag. De keuze tussen ‘bedrijventerreinen alleen als werkplek of ook om te wonen en winkelen’ en ‘liever groen voor de deur en iets verder weg parkeren of direct voor de deur parkeren’ leverde ongeveer evenveel voor- als tegenstanders op. Alle uitkomsten zijn te zien in onderstaande afbeelding.
 
Meedenken op meerdere momenten en manieren
Het maken van de visie gaat in 3 fasen, van de huidige 1e fase van verkennen, via keuzes maken naar het opstellen van de Omgevingsvisie. In dat traject vindt op verschillende manieren en momenten inspraak plaats. In 2024 organiseert de gemeente bijeenkomsten op meerdere plekken, met aandacht voor de ideeën en mogelijkheden voor de verschillende gebieden en kernen. Alle inbreng gaat mee in het proces en wordt beoordeeld op haalbaarheid en wenselijkheid.
 
Koers bepalen
In de eerste helft van 2024 werkt de gemeente aan diverse varianten voor de Omgevingsvisie. Daarin zijn bestaande afspraken en wettelijke regels belangrijk. Bovendien moet de gemeente rekening houden met bijvoorbeeld klimaat, bodemdaling, energietransitie en gezondheid.
Naar verwachting stelt de gemeenteraad de Omgevingsvisie begin 2025 vast.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen