Start Omgevingsvisieproces De Ronde Venen

01-10-2023

De gemeente De Ronde Venen werkt aan haar eerste omgevingsvisie. Dit is een langetermijnvisie voor de gehele fysieke leefomgeving van de gemeente.

De Omgevingsvisie beschrijft de huidige kwaliteiten en de toekomstige ontwikkelingen van onze gemeente tot 2040, en geeft richting aan de toekomst van De Ronde Venen. Onderwerpen als woningbouw, milieu, natuur, landschap, verkeer, energie, recreatie, leefbaarheid, gezondheid, economie en erfgoed komen hierin aan bod.

Wij houden u graag via deze website op de hoogte van het proces!

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen